زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
ساختمان سراج العمارت جلال آباد
جمعه ,8 ژوئن , 2012

ساختمان سراج العمارت جلال آباد