زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
ساختمان سراج العمارت جلال آباد
جمعه ,19 جوزا , 1391

ساختمان سراج العمارت جلال آباد