زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مزار شریف در شمال افغانستان
جمعه ,19 جوزا , 1391

مزار شریف در شمال افغانستان