زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مزار شریف در شمال افغانستان
جمعه ,8 ژوئن , 2012

مزار شریف در شمال افغانستان