زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مناره های غزنی
جمعه ,8 ژوئن , 2012

مناره های غزنی