زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
آغاز به کار سیمینار میتودیک برای مسوولان سوادآموزی
سه‌شنبه ,9 می , 2017

سواد آموزی

دور اول سیمینار میتودیک برای مسوولان سوادآموزی مراکز (15) ولایت و ولسوالی های مربوطه آن با سخنرانی محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف در حالیکه ضمن شاملین سیمینار، شماری از مسوولان معینیت سوادآموزی، معلمان و سوپروایزران و نماینده مؤسسه یونسکو نیز اشتراک داشتند، آغاز به کار نمود.

در ابتداء ضمن سخنرانی مبسوطی محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی این وزارت در رابطه به مشکلات بی سوادی در کشور، بی سوادی را سد بزرگ در راه پیشرفت و ترقی کشور دانستند و به امحای آن تأکید نموده اذعان داشتند: «وزارت معارف و معینیت سوادآموزی باور دارد که می تواند با استفاده از تجربیات کشور های مشابه افغانستان و به کار گیری راهکارهای جدید منطبق به رعایت اصول دین مقدس اسلام و سنن افغانی و همکاری مردم علم پرور افغانستان به ویژه علمای کرام، ملا امامان، محاسن سفیدان و بزرگان قومی برنامه های مطروحه خویش را در خصوص محو کامل بی سوادی در کشور به منصۀ اجراء بگذارد.»

در ادامه نمایندۀ مؤسسه یونسکو در کابل نیز در پیوند به موضوع سیمینار صحبت نموده، امحای بی سوادی را در افغانستان یکی از چالش های عمده دانسته و در این راستا وعده تداوم همکاری های موسسه خویش را ابراز نمودند.

شایان ذکر است که دردور اول سیمینار یاد شده حدود 160 تن آمران و مسوولان بخش سوادآموزی و هماهنگ کننده گان برنامه ELA مراکز و ولسوالی های 15 ولایت کشور اشتراک داشته که پیرامون شیوه های تدریس سوادآموزی، چالش ها و امکانات موجود تبادل نظر شده و در مورد حل مشکلات و راهکارهای جدید آن تصامیم لازم اتخاذ شود.

قرار است این دور سیمینار 8 روز دوام داشته که بعداز آن دور دوم سیمینار یادشده که شامل حضور مسوولان سوادآموزی بقیه ولایات افغانستان خواهد بود نیز آغاز و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.