زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
احضار شارژدافیر سفارت پاکستان در پیوند با تخطی های نظامیان آن کشور در برابر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار
شنبه ,6 می , 2017

شارژدافیر سفارت پاکستان

کابل – شارژدافیر سفارت پاکستان مقیم کابل، پس از چاشت روز گذشته، در پیوند به تخطی ها و انداخت های سلاح های ثقیله از جانب نظامیان پاکستانی بالای پوسته های نیروهای سرحدی و مکتب قریه لقمان کلی ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جانب افغانستان به وی بیان گردید.

رئیس شعبه اول سیاسی وزارت امور خارجه انداخت سلاح های ثقیله از جانب نیروهای پاکستانی را  که در نتیجه آن یک تن از افراد ملکی شهید و برخی دیگر زخمی گردیده اند، تخطی آشکار و حرکت تحریک آمیز خوانده و اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان را به شارژدافیر سفارت پاکستان ابراز داشته و از وی به صورت جدی خواست تا هرچه زودتر نگرانی جمهوری اسلامی افغانستان را به مقامات مربوطه آن کشور برساند تا هرچه زود تر به این تخطی ها پایان دهند.

 

همچنین، طی این احضاریه تأکید گردید که قریه های لقمان و نظر در این سوی خط فرضی دیورند قرار داشته و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان محافظت از آن را در برابر هرنوع تخطی وظیفه و مسؤولیت شان میدانند.

 

در پاسخ، شارژدافیر سفارت پاکستان ضمن ابرار تأسف از وقوع همچون حوادث، وعده نمود که در زمینه همین امروز نگرانی و پیام جانب جمهوری اسلامی افغانستان را به مقامات مربوطه پاکستان در اسلام آباد خواهد رساند.