زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اردوی امریکا در ولسوالی مارجه هلمند حملات هوایی انجام داده است
جمعه ,8 ژانویه , 2016

امریکا

اردوی امریکا میگوید: بیش از ده حمله هوایی را در حمایت از نیرو های امنیتی افغان برای باز پس گیری ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است.

مقام های افغان میگویند: مارجه را از وجود شورشیان پس از عملیات دو روزه تصرف کرده اند و در حال حاضر پاکسازی آن ولسوالی ادامه دارد.

سخنگوی اردوی امریکا میگوید که قوای هوایی اینکشور برای حمایت از نیرو های امنیتی افغان در ولایت هلمند ادامه خواهد داد.

قوای هوایی امریکا، دوازده حمله هوایی را در جریان چهل و هشت ساعت گذشته، در حمایت از نیرو های امنیتی افغان در ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است.

مایکل لوهورن سخنگوی اردوی امریکا میگوید: نیرو های خاص اینکشور به روز چهارشنبه در ساحه حضور داشتند تا با واحد های نیرو های امنیتی افغان در ولسوالی های مارجه و سنگین همکاری کنند.

به گفته وی حملات هوایی امریکا در داخل و اطراف ولسوالی مارجه صورت گرفته است.

عبدالرحمن سرجنگ قوماندان امنیه ولایت هلمند میگوید: از آغاز عملیات روز دوشنبه در مارجه، یک صد و بیست تن از طالبان مسلح کشته و یا زخمی شده اند.

آقای سرجنگ  گفت: با تصرف مکمل ولسوالی مارجه، ده پوسته نو پولیس در این ولسوالی افراز شده است: ” ولسوالی مارجه کاملاً به دست نیرو های پولیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شاهراه را به روی ترافیک باز کنیم و ده پوسته نو را افراز کرده ایم. “

نکتهء که قوماندان امنیه هلمند آنرا رد کرد، شرکت نیرو های بین المللی در عملیات برای باز پس گیری مارجه بود.

به گفته قوماندان سرجنگ، تمامی عملیات زمینی با شرکت و رهبری نیرو های امنیتی افغان صورت گرفت و خارجی ها در آن نقش نداشتند.

امریکا و بریتانیا میگویند: نیرو های اضافی به هلمند فرستاده اند تا آنها با واحد های اردو و پولیس ملی افغان همکار باشند.

یک روز پیش از این، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته بود: دو هلیکوپتر نیرو های اینکشور در عملیات مارجه نقش داشتند.

به گفته او، شاید شماری از نیرو های زمینی امریکا هم در هلمند حضور داشته باشند اما وی در این مورد جزئیات و ارقام در دست نداشت: ” چیزی که من درک میکنم، همین که ممکن شماری از امریکایی ها در این وضعیت اضطراری در آنجا باشند تا در حمایت از نیرو های افغان، علیه دشمن بجنگند. “

بیش از بیست پل در مسیر این ولسوالی در نتیجه ماین گزاری از بین رفته و چندین تانک نیرو های افغان هم تخریب شده اند.

شماری از سربازان نیرو های امنیتی افغان میگویند: تا زمانی که حمایت هوایی قوی از مارجه صورت نگیرد، حفاظت از این ولسوالی مشکل خواهد بود.

یک زمان برای امنیت مارجه حدود پانزده هزار سرباز افغان و بین المللی حضور داشتند اما در سال های اخیر این تعداد خیلی کاهش یافت.

ولسوالی مارجه در اواخر سال ۲۰۱۵ در نتیجه حملات طالبان مسلح سقوط کرد و عملیات گسترده باز پس گیری آن روز دوشنبه همین هفته آغاز شد و حالا مقام های افغان، تصرف کامل آنجا را تائید میکنند.