زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
از چهارمین سالروز درگذشت مارشال افغانستان گرامی‌داشت به عمل آمد
شنبه ,19 حوت , 1396

از چهارمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، معاون ریاست جمهوری حکومت پیشین امروز (جمعه، 18 حوت) با حضور هزاران تن در کابل گرامی‌داشت به عمل آمد

دوکتور عبدالله عبدالله در مراسمي که به منظور گرامی‌داشت از چهارمین سالروز درگذشت مارشال کشور، در تالار لویه جرگه برگزار شده بود، گفت: مارشال محمد قسیم فهیم از عیار مردان استوار دوارن جهاد و مقاومت و از شخصیت‌های تأثیرگذار و نظام ساز در یک و نیم دهۀ پسین بود

رییس اجراییه در این مراسم از شادروان مار شال فهیم به عنوان سپر در برابر فروپاشی نظام امروز افغانستان یاد کرده، افزود: دست‌ها و گروه‌هایي همواره در پیِ ایجاد تفرقه میان اقوام و مردم کشور بودند و هستند؛ اما شخصیت‌های دوران ساز چون مارشال فهیم، همیشه مانع و سد بزرگ بر سر راه آنان بوده و است

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن یادآوری از رشادت و فداکارهای مجاهدان و مقاومت‌گران در لحظه‌های حساس تاریخی، یک بار دیگر از ایستادگی و قربانی‌های نیروهای امنیتی کشور در شرایط کنونی سپاس‌گزاری نموده، بیان داشت: به خاطر رسیدن به صلح و ثبات کشور و رفاه و آسایش شهروندان، فرزندان بزرگ و آهنین‌ارادۀ این سرزمین قربانی شده‌اند و ما متعهد به پاسداری و تداوم راه و آرمان آنها هستیم و خواهیم بود

رییس اجراییه در بخشي از این برنامه گفت: مبارزات و قربانی‌های شهروندان کشور و شخصیت‌های برجسته‌ جهادی و سیاسی به خاطر برقراری نظام مردم سالار و رسیدن به صلح پایدار است. نظامي که در آن اقتدار سیاسی کشور از آنِ شهروندان است و برای رسیدن به این خواست برحق مردم و آرمان شخصیت‌های جهادی و سیاسی، هیچ راه دیگری جز برگزاری انتخابات شفاف و نهادینه کردن قانون و پاسداری از ارزش‌های مردم سالاری نیست

دوکتور عبدالله عبدالله در بخشي از سخنان‌اش تأکید کرد که فرزندان دلسوز و شهروندان دلیر این کشور همان گونه که در برابر تجاوز خارجیان و رژیم سیاه طالبان ایستادند، آمادۀ صلح نیز هستند. اما صلحي که در آن عزت، شهامت و شهادت قهرمانان کشور پاس داشته خواهد شود

در این مراسم که شمار زيادي از شخصیت‌های جهادی و سیاسی حضور داشتند، هر کدام به نوبت از کارنامه‌های مارشال محمد قسیم فهیم به نیکی یاد کردند و او را از چهره‌های مهم در راستای هم‌دیگرپذیری و دولت سازی در دو دهۀ پسین شمردند

استاد عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی در این مراسم، ضمن ستایش از کارنامه‌های مارشال فهیم، گفت: عزت این خاک را مجاهدان به دست آوردند و آنها حفظ خواهند کرد.