زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اشرف غنی با معاون رئیس جمهور امریکا و صدراعظم پاکستان در سویس دیدار کرد
جمعه ,22 ژانویه , 2016

اشرف غنی

رئیس جمهور افغانستان با معاون رئیس جمهور امریکا و صدراعظم پاکستان در شهر داووس سویس دیدار کرد.

به اساس گزارش رسانه های پاکستانی در این نشست وزیر خارجه امریکا و برخی نماینده های افغانستان و پاکستان نیز حضور داشتند.

جزئیات صحبت ها در مورد این دیدار تا کنون به نشر نرسیده اند.

قبل از این ثریا دلیل سفیر افغانستان مقیم سویس، گفته که در این نشست سه جانبه روی چگونگی اجندای گفتگو های صلح بحث میشود.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز چهارشنبه  به هدف اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به سویس رفت.

این نشست سه جانبه در حاشیه این اجلاس صورت گرفته است.