زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعضای کمیسیون برگزاری حکومت آموزشی با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیدار کردند
سه‌شنبه ,31 ژانویه , 2017

 

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برسهم گیری هرچه بیشتر جوانان درفعالیت های موثر و سالم مدنی ، اجتماعی وسیاسی تاکید کرد.رییس و اعضای کمیسیون برگزاری حکومت آموزشی جوانان روز گذشته با داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیدار کردند.

دراین دیدار رییس و اعضای کمیسیون یاد شده دررابطه به پروسه اخذ امتحان از جوانان که علاقمند شرکت در حکومت آموزشی اند معلومات دادند.

نخستین امتحان برای شمولیت به این حکومت به روز جمعه گذشته درکابل با شرکت ششصد نفر برگزار شد .

به گفته عبدالناصر فولاد رییس کمیسیون برگزاری حکومت آموزشی جوانان برعلاوه برگزاری امتحان درزون مرکز کابل و قرار است سه روند امتحان دیگر در زون شمال( شهر مزارشریف) در زون غرب( شهرهرات) و زون شرق شهر قندهار برگزار گردد.

شماری زیادی از جوانان غرض عضویت در حکومت آموزشی جوانان ثبت نام کرده اند که ازاین میان 136 نفر به این حکومت راه خواهند یافت.

داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آنکه بر برگزاری شفاف امتحان دراین پروسه تاکید کرد گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ و معینیت جوانان آن در ذهنیت سازی جوانان برای ایجاد یک جامعه نوین همکار بوده و از هر فعالیت موثر مدنی ، اجتماعی و سیاسی آنان حمایت نموده و امکانات را دراختیار آنان قرار خواهد داد.