زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیه مطبوعاتی
دوشنبه ,1 می , 2017

هیات پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان

ارگ، کابل: هیات پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان به ریاست سردار ایاز صادق رئیس پارلمان آن کشور که به کابل آمده بود، ضمن دیدار با نمایندگان مردم در شورای ملی، با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز دیدار کرد.

حکومت وحدت ملی از سفر هیات پارلمانی پاکستان به افغانستان، استقبال می کند و این دید و بازدیدها را یک فرصت مناسب برای تبادل نظر و ایجاد فضای اعتماد و درک مشترک میان مردمان دو کشور می داند.

 

ایجاد رابطه و درک مشترک مردمان افغانستان و پاکستان در راستای حل مشکلات و چالش ها می تواند، تلاش های ما را در برابر خطرات ناشی از اعمال گروه های تروریستی که هم اکنون مردمان دو کشور و منطقه را تهدید می کنند، هماهنگ و موثر سازد.

 

حکومت افغانستان انتظار دارد که این دید و بازدید ها به ایجاد فضای اعتماد کمک کند و به بی اعتمادی که در گذشته ها شکل گرفته، پایان ببخشد.

 

حکومت وحدت ملی از نظر نیک هیات پارلمانی پاکستان در رابطه به همکاری ها میان مردمان دو کشور استقبال می کند و ایجاد چنین فضا را به نفع مردمان افغانستان و پاکستان و صلح و ثبات در هر دو کشور و منطقه می داند.

 

امیدواریم که این دید و بازدیدها باعث اجرایی‌شدن تعهداتی گردد که دولت پاکستان در نشست سه جانبه و سایر نشست‌های دوجانبه و چندجانبه جهت همکاری در امر تامین صلح و ثبات در افغانستان سپرده بود.