زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به چگونگی راه اندازی تظاهرات و گردهمایی ها
یکشنبه ,7 می , 2017

 

هموطنان گرامی!

 

راه اندازی تظاهرات و گردهمایی های مسالمت آمیز حق قانونی هر شهروند کشور می باشد، و در این راستا پولیس ملی کشور مسولیت دارد با کمال بی طرفی از ایجاد بی نظمی و هرج و مرج های احتمالی وظایف قانونی خود را انجام دهند.

 

بنآ از سازمان دهنده گان گردهمایی ها و تظاهرات تقاضا می گردد تا در چارچوب قانون و هماهنگ با پولیس عمل نمایند.

 

از شهروندان گرامی و گروه های که تظاهرات و گردهمایی ها را راه اندازی می نمایند تقاضا می گردد تا جهت تامین امنیت و حفظ نظم و امن عامه با پولیس ملی به گونه ای جدی و قانونی همکار باشند.

 

بر اساس قانون تظاهرات، پولیس باید 24 ساعت پیش از راه اندازی تظاهرات اطلاع حاصل نماید تا در قسمت تامین امنیت تظاهر کننده گان و جلوگیری از آسیب رساندن به دارایی و اماکن عامه اقدام به موقع نماید.

 

برای راه اندازی تظاهرات قانونی تعیین مسیر، محل و تامین امنیت از مسولیت های نیرو های پولیس ملی می باشد.

 

آنعده افراد که جهت تامین امنیت شان جواز حمل سلاح را دریافت نموده اند تقاضا می گردد تا در هنگام شرکت در گردهمایی ازحمل اسلحه و فیر های هوایی که باعث نگرانی مردم میشود، خود داری نمایند، در غیر آن با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت گرفته و جواز اسلحه شان مسترد می گردد.