زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به درگذشت رییس پیشین پارلمان اروپا
یکشنبه ,20 می , 2018

با تأسف آگاهی یافتیم که خانم نیکل فونتینرییس پیشین پارلمان اروپا و از دوستان خوب مردم افغانستان به عمر ۷۸ سالگی درگذشته است

درگذشت این شخصیت فرزانه و سیاست‌مدار برجستۀ اروپا مایۀ تأثر و اندوه‌ فروان ماست

نزدیک به دو دهه پیش، به دعوت خانم فونتین در ترکیب هیأتی به ریاست شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور به فرانسه و مقر پارلمان اتحادیۀ اروپا رفتیم

خانم فونتین از هیأت افغانستان به ویژه از قهرمان ملی کشور پذیرایی و استقبال تاریخی کرد و حمایت و پشتیبانی بی‌شایبۀ خود و اتحادیۀ اروپا را از مقاومت برحق ملت افغانستان در برابر تجاوز سیاه تروریسم اعلام داشت

سفر قهرمان ملی کشور به اروپا نقطۀ عطف در تاریخ مبارزات راستین ما در برابر تروریسم و همچنان روابط اتحادیۀ اروپا و مردم افغانستان بوده است

خانم نیکل فونتین پس از شهادت قهرمان ملی واکنش خویش را این‌گونه ابراز داشت: «مرگ مسعود موجب نگرانی عمیق من در بارۀ آیندۀ افغانستان شده است. مسعود امید آزادی مردم افغانستان در برابر جنون ویران‌کنندۀ قدرت در کابل بود

به روح خانم نیکل فونتین دعا می‌کنیم و به بازماندگانش صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان