زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به درگذشت استاد محمد نسیم فقیری عضو ارشد جمعیت اسلامی افغانستان
جمعه ,22 جدی , 1396

با تأسف آگاهی یافتیم که استاد محمد نسیم فقیری عضو ارشد جمعیت اسلامی افغانستان و از مجاهدینِ سربلند و بلندآوازۀ کشور، داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته است

محمد نسیم فقیری، از شخصیتهای فرزانه، قلم به دست و با افتخار مردم افغانستان بود. بدون شک درگذشت مرحوم فقیری، ضایعه‌یی برای همۀ مردم افغانستان به ویژه اعضای جمعیت اسلامی محسوب می‌شود

از مرگ استاد فقیری به شدت غمیگن و متأثر گردیده‌ایم . نبود شخصیتی همانند او همواره در میان مجاهدین حس خواهد شد

درگذشت این شخصیت وارسته را به اعضای خانواده و دوستاناش و اعضای جمعیت اسلامی افغانستان تسلیت عرض می‌کنیم. از خداوند به مرحوم فقیری بهشت برین مسئلت می‌نماییم

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان