زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعلامیۀ مشترک وزارت صحت عامه و وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان
چهارشنبه ,3 می , 2017

کم خونی

طوریکه میدانیم کم خونی یک مشکل عمده صحی برای زنان، مردان، اطفال و نوجوانان بوده که نزد دختران نوجوان بیشتر قابل نگرانی است. شواهد نشان میدهد که در افغانستان 31 درصد دختران نوجوان از کم خونی رنج میبرند.

از اینرو وزارت های صحت عامه و معارف برنامه ملی توزیع هفته وار تابلیت آهن و فولیک اسید را در مکاتب برای شاگردان طبقه اناث صنوف پنجم الی دوازدهم آغاز نموده است. از طریق این برنامه هر هفته بطور دوامدار یک تابلیت آهن و فولیک اسید توزیع گردیده تا از کم خونی و عواقب ناگوار آن مانند کُندی ذهن، خستگی، کسالت و محدود شدن رشد جلوگیری نماید.

 

وزارت صحت عامه مصمم است که در آینده این برنامه را برای دختران سنین 10 الی 19 سال که شامل مکتب نیستند، نیز توسعه دهد.

 

قابل یادآوریست که یکی از عوامل عمده کم خونی مصابیت به کرم های امعا میباشد، لذا برعلاوه توزیع تابلیت های آهن و فولیک اسید، تابلیت های ضد کرم نیز سالانه دوبار به شاگردان مکاتب توزیع میگردد.

 

وزارت صحت عامه و وزارت معارف برای عرضۀ خدمات باکیفیت صحی و تعلیمی به کمک جامعه نیاز دارند، لذا از تمام هموطنان گرامی خواهشمندیم که ما را در تطبیق موثر این برنامه همکاری نمایند.