زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
افغانستان بازهم در جمع فاسد ترین کشورهای جهان قرار گرفت
پنج‌شنبه ,28 ژانویه , 2016

فساد اداری

روزنامهء اندپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافت بین المللی مقالهء را به نشر رسانیده و در آن، نقشه های فاسد ترین کشورهای جهان را با رنگ سرخ مزین نموده است.

در این گزارش سازمان شفافیت بین المللی سومالیا، کوریای شمالی و افغانستان به حیث فاسدترین کشورهای جهان نامیده شده اند جاییکه مقامات فاسد ماهرانه از جنگ های جاری برای منافع شخصی خود بهره جویی میکنند.

ولی بر اساس گزارش این سازمان، کمترین کشورهای فاسد هم چندان عاری از فساد نیستند.

به نوشته اندپندنت سه کشوری که در صدر لست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارند مثلاً در افغانستان، این افتضاح مرتبط بوده است با جنگ جاری در آنکشور و همین مسئله تلاشها برای رسیدن به صلح را جداً خدشه دار ساخته است.

اندپندنت مینویسد که وزارت دفاع افغانستان سال گذشته ۲۰۰ میلیون دالر اضافی از پولی را که باید در بخش بازسازی مصرف میشد به قراردادی های مواد سوخت پرداخته بود که این مسئله منتج به برکناری چند مقام وزارت دفاع شد.

به گفته اندپندنت کشورهای قارهء امریکا پیشرفتی را در مبارزه علیه فساد در کشورشان نشان داده اند.

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی از سویدن، دنمارک و فنلند به حیث پاکترین کشورهای جهان از فساد یادشده است.

روزنامه نیویارک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن، از موضوع دیگری یاد کرده است یعنی قطع شدن برق در کابل.

به نوشته نیویارک تایمز، طالبان یک پایه عمدهء برق را در ولایت بغلان تخریب نموده و عرضه برق ازبکستان را به کابل قطع نموده اند که این مسئله، شکننده بودن زیربناها در افغانستان را در یک زمانی افشا می سازد که قوای افغان با شورشیان مواجه اند.

نیویارک تایمز سخنانی وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت را گرفته است که میگوید، طالبان یک پایه برق را کاملاً از بین برده و دوی دیگر را در منطقهء دند شهاب الدین در نزدیکی شاهراه بغلان کندز خساره مند ساختند.

کارمندان ریاست برق به زودی به محل رسیدند ولی کارشان به سبب ماین های که از سوی طالبان در محل جابجا شده بود تا رسیدن نیروهای امنیتی افغان و خنثی شدن ماینها، معطل شد.

نیویارک تایمز مینویسد، افغانستان با مشکل مضمن کمبود برق مواجه است و کمتر از ۴۰ درصد نفوس افغانستان به خدمات برق وصل اند.

افغانستان ۷۵ فیصد برق اش را از کشورهای همسایه ازبکستان، ترکمستان و ایران وارد میکند و لین های طویل برق، کابل پایتخت افغانستان را در موقف خیلی حساسی در برابر سبوتاژها قرار داده است.