زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امریکا چهار طیاره به وزارت دفاع افغانستان کمک می کند
شنبه ,16 ژانویه , 2016

طیاره

 

امریکا چهار طیاره نوع ( ای ۲۹ ) را به وزارت دفاع افغانستان کمک کرده و این طیارات طی مراسمی تحویلداده شد.

 

جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت، این طیاره ها مجهز هستند و قوای هوایی افغانستان را تقویت می نمایند.

 

وی گفت:

 

“چهار طیارهء ( ای ۲۹) جنگی بال ثابت محاربوی و جنگی به میدان هوایی کابل مواصلت می کنند.”

 

قبل از این هند چهار هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغانستان داده بود.