زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امنیت مراکز ثبت‌نام در جلسۀ شورای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد
پنج‌شنبه ,3 می , 2018

به سلسلۀ جلسات هماهنگی، شام امروز جلسۀ به‌منظور بحث روی موضوعات انتخابات به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
دراین جلسه که برعلاوه مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات، همکاران بین‌المللی نیز حضور داشتند، درخصوص پیشرفت پروسۀ ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان، چگونگی استخدام مأمورین دائمی و موقت کمیسیون، روند آگاهی‌عامه، تأمین امنیت بهتر مراکز ثبت‌نام و توزیع تذکره بحث شد.
رئیس‌جمهور غنی گفت که کارها در عرصۀ آمادگی انتخابات پیش‌رو باید سر وقت انجام شود و بحث امنیت مراکز ثبت‌نام در جلسه شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد که باید میکانیزم دقیق جهت تشخیص عوامل مداخله وجود داشته‌باشد زیرا به گفتۀ او مداخله مطابق به قانون، جرم پنداشته می‌شود و هیچ‌فردی حق مداخله را در پروسه‌های انتخاباتی ندارد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی بر هماهنگی بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای بین‌المللی تأکید ورزیده گفت: با والیان و رؤسای پوهنتون‌ها بحث‌ها در زمینۀ تشویق مردم در روندهای انتخابات جریان دارد و با علمای کرام، احزاب سیاسی و جامعه‌مدنی نیز دراین خصوص مشوره و صحبت می‌شود.