زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
بانک جهانی ۱۲۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
دوشنبه ,25 ژانویه , 2016

بانک جهانی یک صد ملیون دالر را به سکتور صحت در افغانستان مساعدت می کند

بانک جهانی ۱۲۸ میلیون دالر را در بخش تولید برق، افزایش ظرفیت بند های آبی و تقویت زراعت با افغانستان کمک کرد.

مقامات افغان می‌گویند که از پول کمک شده بانک جهانی ۴۵ میلیون آن در بخش آبیاری و ۸۳ میلیون آن برای بازسازی و بلند بردن ظرفیت بند برق نغلو به مصرف خواهد رسید.

تفاهمنامه این کمک ۱۲۸ میلیون دالری روز گذشته میان رئیس بانک جهانی در افغانستان و وزیر مالیه این کشور به امضاء رسید.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در مورد به مصرف رسیدن این کمک گفت:

“قیمت مجموعه این تفاهمنامه ۱۲۸ میلیون دالر است که به دو پروژه تخصیص داده شده پروژه اول برای تنظیم آب مزارع و پروژه دوم در قسمت بازسازی و بلند بردن ظرفیت بند برق نغلو است هر دوی این پروژه ها برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است و هر کدام آن کار خلق می‌کند”

آقای حکیمی گفت که هم اکنون بند برق نغلو ظرفیت تولید ۵۰ میگاوات برق را دارا است و پس از بازسازی و توسعه ظرفیت آن به ۷۵ میگاوات افزایش خواهد یافت.

در این حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان می گوید که از ۴۵ میلیون دالر کمک شده برای ظرفیت سازی در بند های آبی، سیستم آبرسانی، وسایل پیشرفته زراعتی و بلند بردن ظرفیت های دهاقین استفاده خواهد شد.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که با مصرف نمودن این پول ۱۵ درصد ضایعات آب کاهش یافته و به همین مقدار حاصلات بیشتر خواهد شد.

آقای ضمیر می گوید که با این کمک و تطبیق پروژه ها برای ۱۵ هزار تن زمینه کار نیز مساعد خواهد شد.

در این حال رابرت باب سام رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که هدف از این کمک تقویت برق، زراعت و کاهش سطح فقر در افغانستان است.

وی گفت:
“کمک مالی اضافی به برنامه مدیریت تشکیل ناشده آب در فاز اول فرصت ها کاری را برای مردم فراهم خواهد ساخت.”

آقای سام گفت که بانک جهانی از سال ۲۰۰۲ میلادی به اینسو در بخش‌های زراعت، انکشاف و دیگر بخش‌ها تعهد کمک حدود هشت میلیارد دالر را از کشورهای کمک کننده برای افغانستان بدست آورده است.

در این حال عزت الله بری یکی از آگان و شماری از افغان‌ها می‌گویند که در چهارده سال اخیر در بخش بازسازی افغانستان میلیارد ها دالر به مصرف رسیده است اما آنان انتقاد دارند که از این همه پول به گونه درست استفاده نشده است.