زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
با تطبیق برخی پروژه ها در لغمان برای هزاران تن زمینه کار مساعد شد
چهارشنبه ,20 ژانویه , 2016

سرحدی زواک

مقامات ولایت لغمان می‌گویند که با تطبیق برخی از پروژه ها در این ولایت برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد شد.

سرحدی ځواک سخنگوی والی لغمان گفت که برنامه های متعدد از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در بخش های مختلف این ولایت منظور شده است.

آقای ځواک افزود که تعداد این پروژه ها به سی و شش می‌رسد و به هزینه چهل و هشت میلیون افغانی عملی خواهند شد.

دیوارهای استنادی، چاه های آب، پیاده رو ها، سرک سازی و ساخت صالون جرگه ها شامل این پروژه ها می‌باشند.