زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
برشنا شرکت میگوید، اجازه ترمیم پایه های برق به آنان داده نشده است
دوشنبه ,1 فوریه , 2016

برشنا

 

برشنا شرکت میگوید که نیروهای امنیتی هنوز هم اجازه ترمیم پایه های برق در ولسوالی دند غوری ولایت بغلان را برای آنان نداده است.

 

وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت روز گذشته در این مورد گفت:

 

” کارمندان ما که هر لحظه به آنها مراجعه میکند برایشان گفته می شود که منتظر بمانند، تا حالا ساحه به ما تسلیم نگردیده است. هر گاهی که ساحه به ما تسلیم گردد تا هشت ساعت کیبل برق را وصل خواهیم کرد. “

 

حدود چهار روز قبل طالبان مسلح پایه برق وارداتی از ازبکستان به کابل را در منطقه شهاب الدین ولسوالی دند غوری ولایت بغلان تخریب نمودند که در اثر آن مشکل بی برقی در کابل بوجود آمد.

 

اما طالبان مسلح این موضوع را رد کرده میگویند در تخریب پایه های برق دست ندارند.

 

ارگان های امنیتی افغان میگویند که بزودی امنیت در منطقه تامین شده و زمینه ترمیم پایه های برق آغاز خواهد شد.