زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
برکناری دسته جمعی آمرهای امنیت حوزه غرب کشور
چهارشنبه ,20 ژانویه , 2016

آمرهای امنیت

مقامات در زون ۶۰۶ انصار خبر از برکناری عبدالغنی عمرزاد آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات می دهند.

 

به گفته ی جنرال حسن شاه فروغ؛ فرمانده ی زون ۶۰۶ انصار  علاوه بر آمر امنیت پولیس هرات ، طبق فرمان وزارت امور داخله تمامی آمرهای امنیت حوزه ی غرب کشور از سمتشان برکنار شده اند.

این در حالی است که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک نشست خبری گفت که اگر عبدالغنی عمرزاد، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات از سمتش برکنار شود، دروازه ی فرماندهی پولیس هرات را مسدود می کند.

علیزایی می گوید که دستاوردها و فعالیتهای آمر امنیت برای مردم هرات مطلوب بوده است.

قابل ذکر است که آقای عبدالغنی عمرزاد، آمر امنیت پولیس ولایت هرات حدود یک سال است که به حیث آمر امنیت این فرماندهی ایفای وظیفه می کند.