زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
بزرگان و متنفذین ولایت بادغیس از برنامه‌های حکومت حمایت کردند
دوشنبه ,21 حوت , 1396

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور اسلامی افغانستان شام امروز با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت بادغیس در قصر دلگشای ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کرد.
ابتدا عبدالرزاق شرفیار و سید عبدالله ندیم‌زوی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از رئیس‌جمهور کشور بخاطر مساعدستاختن زمینۀ ملاقات تشکر نمودند. آنها خواست‌ها، مشکلات و نیازمندی‌های ولایت بادغیس را برشمردند و بر رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در آن ولایت تأکید ورزیدند.
سخنرانان از سیاست خارجی رئیس‌جمهور غنی و نیز برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی حکومت اعلام حمایت کردند و خاطرنشان نمودند که افتتاح کار پروژه‌های بزرگ انکشافی منطقه‌یی باعث بهبود وضعیت اجتماعی، امنیتی و سیاسی افغانستان خواهد شد.
سپس، رئیس‌جمهور کشور در صحبتی ضمن خوش‌آمدید به آنها از بزرگان و شهروندان ولایت بادغیس بخاطر پشتیبانی از برنامه‌های حکومت قدردانی نمود و گفت که بادغیس با تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی به خصوص افتتاح سرک حلقوی و گشایش خط آهن که از این مسیر می‌گذرد، بهبود قابل ملاحظۀ خواهد یافت.
وی از همکاری مردم بادغیس با دولت تشکر کرد و نقش مردم را در آوردن صلح و ثبات و پیشرفت مهم‌‌خواند. رئیس‌جمهور گفت که به ولسوالی‌های سرحدی توجه بیشتر خواهد شد و وزارت انکشاف دهات دراین خصوص برنامه‌های انکشاف متوازن را روی‌دست دارد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تصریح‌داشت که با تطبیق کامل برنامۀ میثاق شهروندی، مردم مناطق دوردست و ولسوالی‌ها به رفاه خواهند رسید و از آنها خواست تا دراین زمینه و نیز در بخش آوردن صلح پیشنهادات مشخص خویش را ترتیب و ارائه نمایند.