زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع شماره 95 تاریخ 27ثور 1396
چهارشنبه ,17 می , 2017

وزارت دفاع

تورنجنرال دولت ” وزیری ” سخنگوی وزارت دفاع ملی گفـت:

کابل-افغانستان:  طوریکه هموطنان ما آگاهی دارند بعضی از رسانه ها  گزارش   های  را در رابط به جنرالان وزارت دفاع ملی نشر نموده بود که گویا جنرالان وزارت دفاع ملی از پول بیت المال برای خویش قصر های مجلل اعمار نموده  و شکوه و جلال این کاخ‌ها نشان دهنده آن است که پول‌های هزینه شده در ساخت این کاخ‌ها با معاش و امتیازات ماهوار یک جنرال نیروهای دفاعی کشور هماهنگی ندارد .

 

وزارت دفاع ملی این گزارش را بی اساس خوانده نشر همچو گزارشات،  باعث از بین بردن اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی، صدمه به موقف اجتماعی یک جنرال و تضعیف مورال در صفوف نیرو های دفاعی گردیده و آن را خلاف منافع علیای کشور میداند.

 

البته باید گفت که تجاوز به حریم خصوصی و تصویر برداری خانه یک جنرال اردوی ملی خلاف قوانین و میثاق های  ملی و بین المللی بوده، مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های کاری وزارت دفاع ملی را تشکیل داده ،  هرگاه شخصی یا کدام رسانه یی در  رابطه به هریکی از مقامات و جنرالان وزارت دفاع ملی اسناد، شواهد  و مدارکی داشته باشند   میتوانند به وزارت دفاع ملی و یا به مراجع مربوطه قانونی آن بسپارند تا طبق قانون  در مورد آن اجرات صورت بگیرد.