زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها بزودی اعلام میشود
یکشنبه ,17 ژانویه , 2016

احمد یوسف نورستانی

از یکسو حکومت وحدت ملی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تأکید می ورزد، از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام می کند.

احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز گذشته گفت که حکومت علاقه مند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها را راه اندازی و مدیریت کنند.

آقای نورستانی که به جلسه استماعیه ولسی جرگه فراخوانده شده بود، در پاسخ به پرسش گفت که اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.

وی گفت:

“قانون این حق را برای کمیسیون مستقل انتخابات داده تا زمان برگزاری انتخابات را برگزار کند و کمیسیون خاص برای آوردن اصلاحات انتخاباتی غیر قانونی است و ما روز دوشنبه زمان برگزاری انتخابات را اعلام می کنیم مردم هم علاقه مند هستند و حکومت نیز طرفدار این است که انتخابات برگزار گردد.

مردم طرفدار این است تا انتخابات را ما مدیریت کنیم و طبعاً حکومت نیز.”

آقای نورستانی می گوید، حکومت مسئول است تا هزینه انتخابات را فراهم و در اختیار این کمیسیون قرار دهد.

این گفته ها در حالی مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی حدود دو هفته پیش گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین بهار و خزان سال ۱۳۹۵ اعلام خواهد شد.

آقای غنی گفته است که علام زمان دقیق برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون انتخابات افغانستان است.

پیش از این شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را رد کرده است.

با این همه، محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز گذشته گفت که آنان در دیدار با رئیس جمهور غنی به توافق رسیدند که کمیته گزینش غیر قانونی بوده و در تشکیل آن باید اصلاحات آورده شود.

پیش از این کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی گفته است که با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی، این کمیته با خلاء قانونی روبه رو شده است.

با این همه، ریاست اجرائیه می گوید که پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعلام زمان برگزاری انتخابات برای حکومت، پذیرفتنی نیست.

وی گفت:

“اعلام تقویم انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، اما این زمانی ممکن است که اصلاحات لازم در نظام انتخابات به میان آورده شود و مردم افغانستان به گونه کامل مطمئن شوند که نظام انتخابات اصلاح شده. پس نخست باید اصلاحات به وجود آورده شود و پس از آن کمیسیون های مربوط می توانند زمان برگزاری انتخابات را اعلام کنند.”

با این همه نهاد های ناظر انتخابات نیز به آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی تأکید می ورزند و می گویند، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باید برای آوردن اصلاحات به گونه جدی کار کنند.