زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تحت ریاست رئیس جمهور غنی، چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی فاریاب مورد بررسی قرار گرفت
سه شنبه ,10 میزان , 1397

به سلسلۀ نشست های امنیتی در مورد ولایت فاریاب، قبل از ظهر امروز نشستی در رابطه به چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی این ولایت، تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، برگزار گردید.
در این نشست که در قصر گل‌خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا نقیب‌الله فایق والی فاریاب در مورد پروژه های برق، شفاخانه های صد بستر و ولادی و نسایی و پروژۀ آبرسانی اندخوی به جلسه گزارش داد.
وی افزود: مردم فاریاب از مدت‌ها بدینسو منتظر اند که این پروژه ها به ثمر برسند تا مردم از آن‌ها مستفید شوند.
رئیس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، از والی فاریاب به‌خاطر مدیریت بهتر وی، تشکر کرد و به وزارت‌های مربوطه هدایت داد تا پروژه های سال ۱۳۹۷ در این ولایت را با زمان‌بندی مشخص، مورد تطبیق قرار دهند.
همچنان رئیس‌جمهور به وزارت‌های مالیه و صحت عامه هدایت صادر کرد که تشکیل شفاخانه نسایی و ولادی ولایت فاریاب تکمیل شود و تجهیزات برای شفاخانه ۱۰۰ بستر آماده گردد و ۵ عراده امبولانس به این ولایت داده شود. وی افزود که وزارت مالیه، بودجه برای تحکیم سواحل آمو را در دسترس دارد تا با مصرف آن، از تخریب سواحل دریای مذکور جلوگیری صورت گیرد.
رئیس‌جمهور کشور به وزارت انرژی و آب هدایت داد که مشکلات تخنیکی بند المار را هرچه عاجل برطرف نماید و خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیون افغانی پولی که به پروژه های فاریاب در نظر گرفته شده است، به مصرف خواهد رسید.
همچنان رئیس‌جمهور غنی به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا در زمینۀ حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی فاریاب توجه نماید و به ریاست عمومی ادارۀ امور هدایت صادر کرد که مراحل قانونی ضرب یک مدال دولتی به اسم غلام محمد میمنگی را روی دست گیرند و اولویت های سال ۱۳۹۸ فاریاب نهایی گردد تا شامل بودجه سال آینده شود.
به همین ترتیب رئیس‌جمهور به خاطر توجه به ترمینل ترانسپورت، گمرک آقینه، مالداری و ساخت سرک‌ها در ولایت فاریاب، هدایات لازم داد.