زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تخصیص ۱۵۰ میلیون افغانی جهت تطبیق برنامه های موثر برای بلخ
جمعه ,13 میزان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در نخستین روز سفرش به بلخ و در ادامه دیدار با اقشار مختلف، شام امروز با استادان پوهنتون و معارف آن ولایت دیدار کرد و نظریات و پیشنهادات آنان را شنید.
آنان نظریات و پیشنهادات شانرا در راستای بهبود وضعیت تحصیلی و تعلیمی، ایجاد کتابخانه معیاری و دیجیتالی، ارتقای ظرفیت در بخش تحقیقات علمی، تجدید سیستم درسی، ایجاد لابراتوارهای معیاری، کمپلکس های ورزشی، ایجاد فارم زراعتی برای کار عملی محصلین زراعت، کمبودی معلمین، تهیه آب آشامیدنی، زمین برای مکاتب و شهرک معلمین، افزایش معاشات، مداخله در امور معارف، ترمیم تعمیر ساختمان های مکاتب و توزیع کتب درسی، مطرح کردند.
رئیس جمهور کشور در صحبتی روز جهانی معلم را به همه معلمین کشور تبریک گفت و در مورد نصاب درسی گفت که باید سیستم درسی در مکاتب تغییر کند و بر افزایش کیفیت درسی تأکید ورزید.
رئیس جمهور محمداشرف غنی افزود که یک دهه را به نام معارف مسما خواهیم کرد و بودجه اعمار شش هزار تعمیر مکتب پیش ساخت تأمین شده است و تا دوسال آینده به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد که در یک سال در هر ولایت و طی دوسال در هر ولسوالی یک مکتب تخنیکی و مسلکی ایجاد می گردد و افزود که اصلاحات در معارف برای ما مهم است و از این جهت، استخدام معلمین از طریق کانکور انجام شده است.
رئیس جمهور تأکید ورزید که به هیچ زورمند اجازه مداخله در امور کانکور، معارف و تحصیلات عالی داده نمی شود و سیستم معارف به گونۀ بنیادی اصلاح خواهد شد و در این وزارت دو معین، از خانم ها تعیین می شوند.
وی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد که پلان واضح را برای شهرک های معلمین تنظیم نماید و به والی بلخ هدایت داد تا بودجه تخصیص یافته را در ترمیم مکاتب به مصرف برسانند.
رئیس جمهور ایجاد میدان های ورزشی را مهم خواند و به وزارت معارف هدایت داد که در همکاری با ریاست تربیت بدنی در این عرصه اقدامات روی دست گیرند و افزود که یک جلسه کابینه در مورد ایجاد میدان های معیاری ورزشی و اهمیت آن، دایر می گردد.
وی گفت: به وزارت مخابرات و تکنالوژی و اداره اترا هدایت داده ام تا در قسمت وصل نمودن مکاتب به انترنت، پلان منظم را ترتیب نمایند و همچنان به رئیس عمومی آبرسانی هدایت داد که در رفع مشکل کمبود آب پوهنتون بلخ، اقدام نماید.
همچنان به وزارت زراعت و آبیاری هدایت داد که در زمینۀ ایجاد فارم زراعتی برای کار عملی محصلین این رشته اقدام نماید.
در این دیدار، رئیس جمهور ۱۵۰ میلیون افغانی را به ولایت بلخ تخصیص داد و به والی این ولایت هدایت داد تا در مشوره با بخش های مربوطه در مصرف موثر آن از طریق یک میکانیزم شفاف اقدام نماید.