زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تدابیر لازم برای رسیدگی به حوادث احتمالی ناشی از سیلاب و برف‌کوچ گرفته شد
سه‌شنبه ,26 فوریه , 2019

نشست کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث امروز (سه شنبه، ۷ حوت) تحت ریاست رییس اجراییه کشور به منظور پیش‌بینی حوادث احتمالی ناشی از برف و بارندگی و آمادگی‌ها برای رسیدگی به موقع به آسیب‌دیدگان برگزار شد

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور حوادث گزارش داد که میزان بارنده‌گی و برف‌باری امسال بالاتر از حد اوسط است که خطر خشکسالی را کاهش می‌دهد؛ اما یکی از نگرانی‌های جدی درجه حرارت زیاد می‌باشد که باعث سیلاب و برف‌کوچ خواهد شد

او افزود که افزایش درجه حرارت و احتمال حوادث ناشی از سیلاب و برف‌کوچ ایجاب تدابیر خاص را می‌کند که باید از همین حالا اتخاذ شود

اداره احصاییه مرکزی وضعیت بارندگی‌ها، وقوع حوادث احتمالی و ابعاد آن را ارزیابی کرده و گزارش داد که میزان بارندگی‌ها و ضخامت و پوشش برف امسال نسبت به سال‌های ۹۶-۹۷ افزایش یافته است

طبق تحلیل این اداره، سطح آب در بندهای نغلو، کجکی، ارغنداب و سنگی از حد نورمال هم بالا رفته و نیازمند مراقبت بیشتر است. در اخیر این ماه نیز احتمال بارندگی شدید، برف کوچ و سیلاب وجود دارد

در ادامه گزارش آمده است که امسال علف‌چرها بهتر، زمین‌ها مرطوب‌تر و بند‌ها بیشتر از حد معمول آب‌گیری شده است که بستر مناسب را برای کارهای زراعتی فراهم می‌سازد. در ضمن ساحات آسیب‌پذیر از سیلاب نیز شناسایی گردیده است. در ولایت‌های کابل، نورستان و بدخشان احتمال لغزش زمین پیش‌بینی می‌شود

رییس اجراییه کشور از تحلیل اداره احصاییه مرکزی استقبال کرد و گفت که این ارزیابی با تمام ادارات شریک شود تا نهادها در تحلیل و اقدامات مشترک شان مدنظر بگیرند

وزارت حوادث در باره اقدامات اخیر گزارش داد که تمام راه‌های مواصلاتی برخی از ولایات به ویژه بدخشان با ولسوالی‌ها مسدود است. چون، قرارداد برف‌پاکی کمتر از وضعیت موجود است، مثلأ ۱۵ کیلومتر قرارداد شده ولی ۳۰ کیلومتر برف‌گیری دارد

در جلسه فیصله شد که این مسأ‌له با استفاده از بودجه اضطرار حل شود و به زودتر وقت ممکن در قراردادها تجدید نظر صورت گیرد

در این نشست ادارات ذیربط دولتی در باره آماده‌گی‌ها و تدابیر گرفته شده در هنگام وقوع حوادث بعدی گزارش دادند

وزارت انکشاف دهات خبر داد که در تمام ولایت مواد غیر غذایی ذخیره دارد، روی قراردادهای جدید کار می‌کند و برای ۳ هزار متر مکعب تحکیمات ساحلی، آماده‌گی گرفته است

وزارت انرژی و آب گفت که امسال میزان آب ۲۲ میلیارد متر مکعب پیش‌بینی شده است. تمام کانال‌ها بسته و از بندها و ساحات آسیب‌پذیر مواظبت صورت می‌گیرد. همچنان، پروژه تحکیمات ساحلی با هزینه ۱۳.۲ میلیون دالر در ۲۶۵ نقطه در دست کار است

وزارت فواید عامه نیز از آمادگی‌ها برای برف‌پاکی و باز کردن راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها و ولایات خبر داد و گفت که ماشینری و کارمندان این وزارت در تمام مناطق فعال‌اند

وزارت زراعت در باره تدابیر اتخاذ شده گفت که ۶۳۹۰۰ تُن گندم و ۱۹۹۰ متریک تُن دال ذخیره دارد که این مقادر ناچیز است و باید مواد و امکانات بیشتر تهیه و خریداری شود

رییس اجراییه کشور هدایت داد که مقدار ۲۶ هزار تُن گندم ذخیره شده در کابل را به ولایت انتقال دهد. وزارت‌های زراعت، انکشاف دهات، حوادث و مهاجرین نیز جلسه بگیرند و پیشنهادات شان را تا دو روز آینده تحویل دهند تا اقدامات عملی صورت بگیرد

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که برای تهیه گندم و مواد لازم با کشورهای همسایه و هم‌کار در تماس می‌شود که چگونه کمک صورت بگیرد

وزارت صحت عامه گزارش داد که در ۳۳۰۰ مرکز صحی و ۱۲۸ شفاخانه در سراسر کشور کمک‌های حالت اضطرار تهیه شده است و در صورت ضرورت آماد‌گی وجود دارد

وزیر حوادث گزارش داد که ۴۴ میلیون افغانی در ولایات موجود بوده و ۲۱۰ میلیون دیگر براساس هدایت رییس اجراییه کشور از وزارت مالیه برداشت شده است. ۲۹ هزار تُن گندم، ۲۸ هزار بوجی برنج از کمک‌های کشور چین، ۱۴ هزار تخته کمپل و ۵۴۳۰ خیمه در ذخیره‌ها موجود است

وزیر حوادث علاوه کرد برای ۲۸ هزار فامیل مواد غذایی، ۳۷ هزار فامیل مواد غیر غذایی و ۵ هزار فامیل دیگر کمک‌های صحی در نظر گرفته است. تمام آماد‌گی‌ها برای جلوگیری و پاسخگویی مدنظر می‌باشد

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که نهادهای ذیربط مکلف‌اند که برنامه‌های حوادث را به صورت مشترک و هماهنگ پیش‌ببرند تا کارها باهم تطابق پیدا کنند. دوکتور عبدالله عبدالله تاکید ورزید که اقدامات پیش‌گیرانه از همین حالا گرفته شود تا در هنگام وقوع حادثه کارها به سلسله مراتب اداری واگذار نگردد

رییس اجراییه کشور به نهادهای ذیربط هدایت داد که مناطق آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند

قرار شد که وزارت دولت در امور حوادت با وزارت‌های ذیربط دولتی روی یک پلان مشترک کار کنند و دوباره به جلسه گزارش دهند تا بودجه مالی آن تهیه گردد