زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تیم ملی کریکت افغانستان در بازی ۲۰ آوره زیمبابوی را شکست داد
شنبه ,9 ژانویه , 2016

 کرکت

تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقه ۲۰ آوره تیم ملی کریکت زیمبابوی را با تفاوت شش دوش شکست داد.

تیم ملی کریکت افغانستان در بازی برابر تیم ملی کریکت زیمبابوی ۱۸۸ دوش هدف تعیین کرد.

ابتدا پشک بازی را تیم ملی کریکت افغانستان برد و تصمیم بیتنگ را گرفت. در این بازی عثمان غنی نسبت به دیگران بیشترین دوش های بازی را انجام داد که در اخیر با انجام دادن ۴۲ دوش وکت خود را از دست داد و در رده دوم میتوان از گلبدین نائب که ۳۷ دوش بازی را انجام داد، نام برد.

بعداً زیمبابوی هدف تعیین شده را تکمیل کرده نتوانست و بازی با موفقیت افغانستان به پایان رسید.