زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد
چهارشنبه ,10 می , 2017

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ دایر گردید.

در این جلسه وزرای سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور بخصوص ولایات  کندز، بدخشان، هلمند، ارزگان، ننگرهار، کنر، بغلان و کابل گزارش ارائه نمودند.

جلسه، تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش ها، رشادت ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی  را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.

درین جلسه از سطح اکمالات اساسی قوای دفاعی و امنیتی کشور گزارش مفصل ارائه گردید و هدایات لازم در زمینه سطح اکمالات پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و سطح احضارات صادر گردید.

در اخیر، جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تامین امنیت و نابودی تروریستان را در تمامی ولایات افغانستان بخصوص در ولایات شمال شرقی یک امر حتمی دانسته و هدایات لازم را در مورد تصفیه عمومی آن ولایات صادر نمود.