زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید
چهارشنبه ,9 می , 2018

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در قصر گلخانۀ ارگ دایر شد.
ابتدا مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی ولایت کابل و چگونگی وقوع رویدادهای تروریستی امروز در شهر کابل، گزارش شان را به جلسه ارائه کردند.
رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، ضمن محکوم نمودن رویدادهای تروریستی متذکره، از نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر اینکه در مهار نمودن حملات تروریستی امروز از خود شایستگی نشان دادند و از تلفات بیشتر جلوگیری کردند، ابراز قدردانی نمود و به مسئولین مربوطه در خصوص رسیدگی عاجل به خانواده های نیروهای امنیتی که در رویدادهای امروز به شهادت رسیدند، هدایات لازم صادر کرد.
همچنان رئیس جمهور به مسئولین مذکور هدایت داد تا در قسمت تامین امنیت مردم نسبت به گذشته و دفع و طرد و خنثی نمودن توطئه های شوم گروه های تروریستی، توجه جدی نمایند.
به همین ترتیب رئیس جمهور به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد تا  حوزۀ جدید امنیتی در غرب کابل را در هفته آینده افتتاح نمایند.
در اخیر جلسه، وضعیت عمومی امنیتی ولسوالی های بلچراغ ولایت فاریاب، تاله و برفک ولایت بغلان و دای‌چوپان ولایت زابل و همچنان وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد بررسی قرار گرفت و به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور بخاطر بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی های متذکره و ولایت فراه، هدایات لازم صادر گردید.