زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد
سه شنبه ,20 سنبله , 1397

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در مرکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع ملی برگزار گردید.
در این جلسه، ابتدا مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور، گزارش شان را در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه کردند.
رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح پس از استماع گزارش متذکره، از شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش نمود و به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در قسمت تامین امنیت مردم و دفع و طرد توطئه های شوم گروه های تروریستی، اقدامات جدی نمایند.
همچنان در جلسه روی پلان امنیتی دهۀ محرم بحث صورت گرفت و بر تدابیر همه جانبۀ امنیتی در همکاری با هیات های امنای مساجد، تکیه خانه ها و مردم تاکید گردید، تا مراسم محرم در فضای امن برگزار شود.
به همین ترتیب در این جلسه، وضعیت عمومی امنیتی ولایات جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان، کندز، میدان وردک، غزنی و فراه مورد بررسی قرار گرفت به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور به‌خاطر بهبود وضعیت امنیتی ولایات مذکور، هدایات لازم صادر گردید.