زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسه هیئت رهبری شرکت برشنا برای ارزیابی وضعیت برق در هرات دائرگردید
یکشنبه ,28 می , 2017

 

جلسه هیئت رهبری شرکت برشنا امروز (شنبه ۷ جوزا) تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برای ارزیابی گزارش هیئت اعزامی به هرات در قصر سپیدار تشکیل جلسه داد

در این نشست گزارش مفصل هیئت اعزامی شرکت برشنا به هرات و ارزیابی و رسیدگی به شکایت‌های گسترده مردمی در مورد بالارفتن قیمت برق که قبل از برگشت هیئت به مرکز ارسال گردیده بود در حضور داشت بورد رهبری شرکت برشنا به تفصیل مورد بحث و ارزیابی قرارگرفت

در این نشست مسوولان شرکت برشنا یافته‌ها و راه‌ حل‌های هیئت اعزامی و طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را برای حل مشکل برق در هرات به رییس اجراییه ارایه کردند. در این نشست همچنان انتقادات و ایرادات مردم هرات به تفصیل و ماده‌وار از سوی آقای عثمانی وزیر انرژی و آب مطرح شد

رییس اجراییه با مکث و با نمایندگی از مردم هرات به تفصیل و به جزئیات به گزارش و دیدگاه‌های مطرح شده گوش داد و به شرکت برشنا هدایت داد تا در روشنایی گزارش و شکایت‌های مردم و در همآهنگی با ولایت توصیه‌ها و گام‌های کوتاه مدت و عملی مطرح شده در گزارش را اجرا و برای حل دایمی مشکل برق پیشنهادات درازمدت را عملی سازد

مسوولین شرکت برشنا با پذیرفتن کوتاهی در برخی از موارد وعده سپردند که به شکایات مردم به صورت جدی رسیدگی و در حل مشکل در کوتاه مدت و درازمدت با در نظرداشت هدایات رییس اجراییه و گزارش هیئت اعزامی اقدام نمایند