زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ رؤسای نهادهای مستقل دولتی تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله برگزار شد
چهارشنبه ,15 قوس , 1396

جلسۀ رؤسای نهادهای مستقل دولتی، امروز (سه شنبه، ۱۴ قوس) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد

در این جلسه، دربارۀ پروسۀ اصلاحات اداری، از جمله روند استخدام و شکایت‌ها در نهادهای خدمات ملکی، تحقق پلان کاری سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی، نظریات و پیشنهادهای اداره‌های عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری، دربارۀ مبارزه علیه فساد اداری و حاکمیت قانون، بحث و تبادل نظر صورت گرفت

مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با ارایۀ گزارش مفصل، از تسریع روند استخدام و بررسی شکایت‌ها در این پروسه سخن زده و گفتند که تغییرات بنیادی در این زمینه به وجود آمده است

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن گزارش کمیسیون گفت که کمیسیون اصلاحات اداری باید از درون اعتمادسازی کند و سپس در هماهنگی و مشورت منظم با اداره‌ها، خلاها و کاستی‌ها را تکمیل نمایند و عدالت را در پروسۀ استخدام و تعیینات به کرسی بنشانند

در ادامه، رییس بانک مرکزی، گزارش مشرح از تحقق پلان کاری خویش در سال ۹۶ به جلسه گزارش ارایه کرد. بر بنیاد گزارش، اهداف استراتژیک بانک مرکزی یکی پی دیگر عملی شده و تضمین‌های لازم در سکتور بانکی و مالی کشور به وجود آمده است

دوکتور عبدالله عبدالله، از اصلاحات تدریجی بانک مرکزی ستایش کرد و گفت که تطبیق راهبرد بانک هیچ سکتگی و توقفی را در روند کاری بانک‌ها و نهادهای دیگر به وجود نیاورده است

در ادامه، رییس ادارۀ عالی تفتیش دربارۀ اجراآت این اداره گزارش داد و گفت که ده‌ها پروندۀ فساد را تکمیل کرده و به ادارۀ لوی سارنوالی فرستاده‌اند

رییس اجراییه کشور به ادارۀ عالی تفتیش و لوی سارنوالی هدایت داد که نشست مشترکی را ترتیب کرده و دربارۀ پرونده‌های فساد تصمیم بگیرند

دوکتور عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که در نتیجۀ تفتیش اداره‌ها، علاوه بر این‌که تخطی‌ها و اجراآت غیرقانونی مشخص می‌شود، از کارکردها و نکات مثبت کار اداره‌ها نیز یادآوری و ستایش شود

سپس، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در گزارشی گفت که در مبارزه با فساد پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. او کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای خویش را دربارۀ مبارزه با فساد و موثریت کارها ارایه کرد

رییس اجراییه کشور گفت که هفتۀ آینده جلسه‌یی مشترک میان وزارت عدلیه، ادارۀ لوی سارنوالی، ادارۀ عالی تفتیش، وزارت مالیه و ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری برگزار شود تا در خصوص پلان‌های پیش رو و طرزالعمل‌ها و … بحث‌های مقدماتی صورت گیرد.