زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، وضعیت امنیتی شماری از ولایات را مورد بررسی قرار داد
جمعه ,30 سنبله , 1397

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر گلخانه دایر گردید.
دراین جلسه ابتدا از مدیریت خوب و تلاش های همه جانبه قوای امنیتی در راستای تأمین امنیت روزهای محرم و نیز همکاری مردم در این زمینه ستایش به عمل آمد.
رئیس جمهور کشور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح گفت که از طریق ویدیوکنفرانس ها با مسوولین ملکی و نظامی ۳۳ ولایت کشور صحبت نموده و مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع کرده است.
جلسه، به منظور رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات مسوولین ملکی و نظامی ۳۳ ولایت کشور، به مسوولین مربوطه هدایت لازم داد تا اقدامات اساسی را در زمینه روی دست گیرند.
جلسه، وضعیت امنیتی ولایات غزنی، میدان وردک، بلخ، فراه و جوزجان را مورد بررسی قرار داده و به منظور دفع دسیسه های دشمن به مسوولین مربوطه هدایات لازم صادر کرد.