زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح روی امنیت انتخابات و مسایل مربوط به آن بحث نمود
پنج شنبه ,26 میزان , 1397

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در گلخانه دایر گردید. ابتدا، مسوولین ارگان های امنیتی ودفاعی کشور در مورد تدابیر امنیتی انتخابات ولسی جرگه، تأمین امنیت مراکز رای دهی و جابجای نیروهای هوایی، زمینی و ریزرف گزارش دادند. همچنان، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد انتقال مواد انتخاباتی حساس و غیرحساس به ولایات و مراکز و محلات رای دهی و دستگاه های بایومتریک و نیز هماهنگی با نهادهای امنیتی و دفاعی معلومات داد.
دراین جلسه، مسوولین امنیتی و دفاعی به شمول غزنی در خصوص وضعیت امنیتی، و تدابیر جهت دفع تهدیدات شماری از ولایات معلومات دادند.رئیس جمهور پس از استماع گزارش مسوولین، به منظور برگزاری بهتر انتخابات و مصوونیت شهروندان به مسوولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایات لازم داد.رئیس جمهور غنی، از قربانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفاع از وطن و عقب راندن دشمن ستایش کرد و برای دفع تهدیدات و تأمین امنیت بهتر به مسوولین هدایات لازم داد.#