زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ شورای عالی توسعه شهری، طرح پروژۀ یک‌هزار واحد مسکونی را تصویب نمود
سه شنبه ,17 دلو , 1396

جلسۀ شورای‌عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی جزئیات پروژۀ یک‌هزار واحد مسکونی و پلان اجراآت سال نخست شاروالی  در خصوص بهبود وضعیت ترافیک کابل، بحث نمود.
ابتدا، عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل در مورد پلان اجراآت سال نخست شاروالی کابل به منظور بهبود وضعیت و خدمات ترافیک، دستاوردهای سال ۱۳۹۶، برنامه‌های کاری سال آینده و پلان‌های زیربنایی در شهر کابل، صحبت کرد.
وی مشکلات و چالش‌های مدیریت ترافیک شهر کابل را در بخش‌های پائین‌بودن ظرفیت سازمانی، مشکلات ساختاری و امور ذاتی، پروسه‌های کاری زمان‌گیر و غیر معیاری، فساد اداری و جعل اسناد، برشمرد.
سرپرست شاروالی کابل در مورد دستاوردهای سال ۱۳۹۶، گفت که پالیسی ملی ترانسپورت سبز، طرزالعمل‌های مدیریت دست‌فروشان و بهبود تبلیغاتی شهری، پلان تطبیقی برای کاهش ازدحام ترافیکی، پلان استراتیژیک ایمینی ترافیک، توزیع جواز رانندگی به شکل الکترونیک، از جملۀ دستاوردهای این اداره می‌باشد.
وی همچنان در این‌خصوص گفت: مطالعات ترافیکی در۳۰ چهارراهی مزدحم شهر کابل، مطالعات ترافیکی کمربند ورودی اطراف شهر و دیزاین ترافیکی برای ۹۶ کیلومتر جاده نیز از دستاوردهای سال جاری شاوالی کابل به شمار میرود.
حبیب‌زی پیرامون پلان‌های عاجل جهت رفع چالش‌های موجود ترافیکی در سطح شهر کابل به ویژه ساحات مزدحم و نیز برنامه‌های زیربناسازی شاروالی کابل در سال۱۳۹۷ به گونۀ مفصل معلومات داد.
 در ادامه، سیدسعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، جاوید رسولی رئیس احصائیۀ مرکزی، قیس حسن عضو ولسی‌جرگه، خالد پاینده معین وزارت مالیه، جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی، یعقوب حیدری والی کابل، بارکزی معاون وزارت امور داخله، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع و شیرباز کمین‌زاده رئیس اتحادیۀ صنعت‌کاران در رابطه به موضوع یادشده، دیدگاه‌ها و نظریات خویش را مطرح ساختند.
وزیر شهرسازی گفت که ادغام مدیریت‌های ترافیک با شاروالی‌ها در کابل و هرات، یک نمونۀ موفق خواهد بود و پیشنهاد کرد که در سایر ولایات نیز این طرح تعقیب و مورد تطبیق قرار گیرد.
متعاقبا، رئیس‌جمهور غنی از تحرک ایجادشده در کار شاروالی کابل ستایش کرده، گفت که ما به پلان‌های اساسی نیاز داریم تا مشکلات و چالش‌های شهرها از میان برداشته شود. وی تأکید ورزید که باید مشکلات به وضاحت بیان‌شود تا راه‌های حل جستجو و سهولت‌های لازم در عرصۀ خدمات شهری فراهم گردد.
رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای شاروالی کابل، افزود که باید دستاوردهای ما در همه بخش‌ها به یک سیستم کارا بدل شود تا در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی بر جمع‌آوری قانونی عواید تأکید کرده، اضافه نمود که طرح واضح باید وجود داشته باشد و منابع عایداتی نیز تشخیص شوند.
سپس، طرح پروژۀ یک هزار واحد مسکونی توسط نهاد الغرافه به جلسه مطرح گردید. سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن گفت: قرار توافق‌نامۀ که میان نهاد خیریۀ الغرافه و وزارت شهرسازی و مسکن امضا گردیده است، ۱۰۰۰ واحد مسکونی از کمک‌های بلاعوض نهاد متذکره، به منظور کمک به خانواده‌های نیازمند و شهدا، اعمار می‌گردد.
وی افزود که در این پروژه بلاک‌های رهایشی، مراکز تجارتی، مسجد، مکاتب، یتیم‌خانه، پارک تفریحی، پارکینگ و ساختمان‌های خدماتی در نظر گرفته‌شده است و تلاش می‌نماییم تا آنرا به شهرک عوایدزا برای دولت مبدل سازیم.
وزیر شهرسازی، خودکفابودن شهرک، معیاری‌بودن، ایجاد محیط سالم، استفاده از ساختمان‌های محلی و تکنالوژی مؤثر در ساختمان‌سازی، ایجاد اشتغال، احداث مراکز تجارتی، بافت منظم شهری و افزایش سطح اقتصاد جامعه را از اهداف عمدۀ اعمار پروژۀ مذکور، عنوان کرد.
بعداً، رئیس‌جمهور کشور از طرح پروژۀ مذکور استقبال کرده، گفت که باید روی مدل‌های ستندرد کار شود تا ساحات اعمارشده و شهرک‌ها مدل تجارتی را به خود اختیار نمایند و به‌سوی خودکفایی سوق داده شوند.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی بر دقت در معیاری‌بودن ساختمان‌ها و نیز سازگاربودن آنها با معماری سنتی افغانستان تأکید کرد و طرح مذکور پس از بحث‌های همه‌جانبه از سوی جلسه، تصویب گردید.