زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ شورای عالی توسعه شهری، پلان ساخت کامپلکس های اداری ولایات هرات و ننگرهار را مورد تائید قرار داد
یکشنبه ,27 می , 2018

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌‌‌‌جمهوری اسلامی افغانستان، طرح بهبود مدیریت زباله های شهری در شهر کابل، چارچوب انکشاف استراتیژیک در پنح ولایت کشور و پلان ساخت کامپلکس‌های اداری ولایات هرات و ننگرهار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.
در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید، ابتدا احمد بهزاد غیاثی رئیس تنظیف شاروالی کابل، طرح بهبود مدیریت زباله های شهری در شهر کابل را ارائه کرد.
وی در خصوص زیربناهای اساسی و بنیادی و برای مدیریت جمع‌آوری و انتقال زباله‌های شهری، تشکیل، منابع بشری و صلاحیت‌های ریاست تنظیف، مشکلات فرهنگی و عدم همکاری شهروندان، کارکردهای شاروالی کابل در یک سال گذشته و مطالعه مودل‌های موفق مدیریت زباله‌های شهری به جلسه معلومات داد.
جلسه در رابطه به طرح متذکره بحث‌های همه‌جانبه نمود و خاطرنشان گردید که در جمع‌‌آوری زباله‌ها و بازیافت آن، سکتور خصوصی نیز شریک ساخته شود.
رئیس‌جمهور گفت که در این طرح، نقطۀ تداوم طرح‌های گذشته وجود ندارد و به‌خاطر اینکه به سکتور خصوصی سهم داده شود، نیاز به یک بحث واضح با سکتور خصوصی و تعدیل قوانین جهت وضاحت در کارها می‌باشد.
رئیس ‌جمهور ضمن اینکه بر همکاری مردم در پاکی شهر و انبار زباله ها در محلات معین آن تاکید کرد، گفت که چگونگی پروسه تبدیل زباله به انرژی در این طرح واضح نیست و همچنان ظرفیت تطبیق این طرح از سوی شاروالی مورد بررسی قرار گیرد.
سپس چارچوب انکشاف استراتیژیک در پنج ولایت کشور توسط ذکی سرفراز سرپرست ریاست شهرسازی وزارت شهرسازی و مسکن به جلسه ارائه شد.
وی در رابطه به بازنگری ماستر پلان شهری شهرهای کندهار، هرات، جلال‌آباد، مزارشریف، کندز و بامیان به جلسه معلومات داد.
اشتراک کنندگان جلسه در این رابطه بحث‌های مفصل کردند و رئیس جمهور گفت که در چارچوب متذکره باید حدود شهرها و ولسوالی ها تفکیک شود و همچنان تمام ذخایر و منابع باید تشخیص گردد.
رئیس جمهور بر استعجالیت پوهنتون ها، مراکز تعلیمی و توجه به حفاظت از میراث های فرهنگی در چارچوب متذکره، تاکید کرد.
متعاقباً پلان ساخت کامپلکس های اداری ولایات هرات و ننگرهار و ولسوالی های کهسان ولایت هرات و مهمند درۀ ولایت ننگرهار از سوی شکیب رافعی رئیس کامپلکس دارالامان و ولایات به جلسه ارائه گردید.
وی افزود که طرح و دیزاین کامپلکس های متذکره از سوی وزارت شهرسازی و مسکن در مطابقت به معیارهای بین المللی ترتیب گردیده است که در گذشته چنین ظرفیت، در این وزارت وجود نداشت.
پس از بحث‌های همه‌جانبۀ اشتراک کنندگان جلسه، رئیس جمهور گفت که در بخش دیزاین و طراحی این کامپلکس‌ها یک رقابت سرتاسری راه‌اندازی شود تا همخوانی فرهنگی به وجود آید.
رئیس جمهور غنی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد که با اداره اراضی روی معیارهای زمین برای این کامپلکس به نتیجه برسد و استفاده از ساختمان های فعلی شامل طرح گردد.
جلسه، پلان ساخت کامپلکس های اداری ولایات هرات و ننگرهار و ولسوالی های کهسان ولایت هرات و مهمند درۀ ولایت ننگرهار را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.