زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
خدمت حجاج بالای ما یک فریضه است
سه‌شنبه ,9 می , 2017

 

مطلب فوق را محترم مفتی سید حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی و رئیس کمیسون امتحانات معلمین حجاج ضمن افتتاح پروسه اخذ امتحان بیان داشتند

روز گذشته  امنتحان معلمین حجاج زون مرکز که شامل ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، لوگر، غزنی، بامیان و دایکندی می شود تحت نظرعلمای کرام که در راس آن محترم سید مفتی حجت الله نجیح قرار دارد، در مجتمع حجاج زون مرکز اخذ گردید.  ابتدا  آیات چند از کلام الله مجید قرائت گردید .

 

بعدا محترم مفتی سید حجت الله نجیح رئیس کمیسون اخذ امتحانات صحبت نموده، خدمت حجاج را یک فریضه بالای همه ما دانسته افزودند: حجاج کرام مهمانان خانه خدا اند باید همه بکوشیم تا درهر سطحی که هستیم ازهر نوع خدمت برای حجاج دریغ نورزیم، وزارت ارشاد، حج و اوقاف کوشیده تا تمامی امور حج با شفافیت انجام گردد که پروسه امتحان معلمین خود نماینگرشفافیت در همه امورحج است