زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
در ششمین نشست اقتصادی روی پیشرفت های پروژه تاپی بحث خواهد شد
یکشنبه ,24 ژانویه , 2016

تاپی

 

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که قرار است در ششمین نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان روی پیشرفت ها در مورد کار پروژه تاپی بحث صورت گیرد.

 

اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت که در این نشست در باره عملی شدن تعهدات دو کشور نیز گفتگو خواهد شد.

 

آقای عبدالرحیمزی افزود که تطبیق پروژه های ترکمنستان در افغانستان هم از موضوعات مورد بحث این نشست خواهد بود.

 

پنجمین نشست اقتصادی مشترک میان افغانستان و ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار شده بود.