زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
دوکتور عبدالله عبدالله: حکومت وحدت ملی فراتر از ارگ ریاست جمهوری است
دوشنبه ,27 ژانویه , 2020

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که-تصامیم و مقرری‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری خلاف توافق‌نامه حکومت وحدت ملی است و اگر این روند توقف نکند، ما به صورت یکجانبه و با اتکا به توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به خاطر حفظ نظام و ثبات سیاسی دست به اقدام می‌زنیم

دوکتور عبدالله عبدالله می‌گوید که مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی را توافق‌نامه سیاسی کابل تشکیل می‌دهد. حکومت وحدت ملی تا معلوم شدن نتیجه‌ی آرای پاک مردم افغانستان و انتقال قدرت به حکومت منتخب بعدی به اساس توافق‌نامه به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ حکومت دیگری غیر از حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان گفت که ارگ ریاست جمهوری توافق‌نامه‌ی سیاسی را در این مدت به صورت نظام‌مند نقض کرده است. تعهد شکنی شریک حکومت وحدت ملی تنها به نقض توافق‌نامه با ما خلاصه نمی‌شود، بل‌که ارگ در برابر متحدان و طرف‌داران خود نیز دست به عهد شکنی و خلاف‌کاری زده است

دوکتور عبدالله عبدالله در مورد اهمیت گفت‌وگوهای صلح تأکید کرد و افزود که صلح نیاز اساسی مردم است و هیچ کسی نباید بخاطر حفظ چوکی و مقام مانع آمدن این مهم در کشور شود

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که مردم انتظار دارند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها عمل نموده و به شکایت‌های مستند و تخلف‌ها رسیدگی نماید، چیزی خلاف این، به خیر مردم افغانستان نیست و پذیرفته نخواهد شد