زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، انتخاب مجدد حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تبریک گفت
یکشنبه ,21 می , 2017

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته  طی تماس تلیفونی با سفیر ایران در کابل، پیروزی مجدد حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور تبریک گفت.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان، پیروزی مجدد حسن روحانی را منحیث رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اخیر آن کشور، به دولت و مردم ایران تبریک گفت.

رئیس جمهور کشور ضمن آرزوی موفقیت‌های مزید به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، گفت که انتظار می‌رودروابط افغانستان و ایران به مثابۀ دو همسایه نزدیک، بر اساس اصل حسن هم‌جواری و احترام متقابل بیش از پیش توسعه یابد.