زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، تطبیق سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا را مثبت خوانده بر اجرایی‌شدن عاجل کارهای باقی‌مانده تأکید ‌کرد
سه‌شنبه ,29 می , 2018

جلسۀ عالی کمیتۀ اجرایی سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
ابتدا، اعضای کمیته‌های چهارگانۀ حکومت‌داری خوب و مبازره با فساد اداری، صلح و ادغام مجدد، امنیتی و دفاعی و اقتصاد، گزارش پیشرفت‌های کاری شان را در این زمینه ارایه کردند.
رئیس‌جمهور کشور از پیشرفت‌ها در تطبیق سند متذکره ابراز خرسندی کرده گفت که سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، تعهدات دوجانبه دارد و تطبیق کامل آن در عرصه‎های مختلف، به‌خصوص در ارائه خدمات برای مردم تأثیرات مثبت خواهد داشت.
رئیس‌جمهور کشور روند تطبیق تعهدات این سند را در بخش امنیتی و دفاعی مورد ستایش قرار داده، هدایت داد که تعهدات تسجیل‌یافته در سند میثاق همکاری‌ها که پیشرفت اندک داشته و نظر به‌جدول زمانی فرصت کم دارد، امور تطبیق آن تسریع یابد و شاخصه‌های باقی‌مانده آن نیز تکمیل گردد.