زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، سفیر چین را به حضور پذیرفت
سه‌شنبه ,15 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز لیو جین سونگ سفیر جمهوری مردم چین را به حضور پذیرفت.
دراین دیدار که در ارگ انجام‌شد، هر دوجانب پیرامون گسترش روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مبارزه با تروریزم منطقه‌یی بحث و تبادل نظرکردند.
سفیر چین برای افغانستان، دعوت‌نامۀ رسمی را به‌منظور اشتراک رئیس‌جمهور غنی در کنفرانس شانگهای که قرار است تا یک ماه دیگر در آن کشور برگزار گردد، به وی تقدیم نمود.