زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را به‌حضور پذیرفت
شنبه ,30 ژوئن , 2018

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز خانم الیس ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را در ارگ ریاست‌جمهوری به‌حضور پذیرفت.
در این دیدار هردوجانب در مورد مناسبات افغانستان و امریکا، پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانستان و همکاری های منطقوی بحث و تبادل نظر کردند.
خانم ویلز از رهبری خردمندانۀ رئیس جمهور غنی در خصوص تامین صلح در افغانستان ابراز امتنان کرد و حمایت همه جانبۀ کشورش را از پروسۀ صلح تحت رهبری و مالکیت افغانستان ابراز داشت.
درمقابل رئیس‌جمهورغنی ضمن خوش‌آمدید به خانم ویلز، از کمک و همکاری های ایالات متحدۀ امریکا در عرصه های مختلف بخصوص تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، تشکر کرد.
وی افزود که استقبال مردم از آتش‌بس بی پیشینه بود و در زمینۀ برقراری صلح و ثبات در کشور، یک اجماع سرتاسری به میان آمده است.