زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را به‌حضور پذیرفت
یکشنبه ,13 عقرب , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز خانم الیس ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را به‌حضور پذیرفت.
در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد،هردوجانب در مورد چگونگی تاثیر تعزیرات ایالات متحدۀ امریکا بالای بندر چابهار، بحث و تبادل نظر کردند. 
حکومت افغانستان قبلاً نیز در مورد بندر چابهار با جانب حکومت ایالات متحدۀ امریکا بحث های داشت که نتایج این بحث ها و بحث های امروز رئیس جمهور با معاون وزارت خارجۀ امریکا به زودی با مردم شریک خواهد شد که پیامدهای خوب اقتصادی برای افغانستان در قبال خواهد داشت.#