زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، معین وزارت خارجه هند را به حضور پذیرفت
دوشنبه ,19 سنبله , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز ویجی گوخال معین وزارت خارجه هند را در قصر گلخانۀ ارگ به حضور پذیرفت.
رئیس جمهور کشور به معین وزارت خارجه هند و هیئت همراه اش خوش آمدید گفت و از همکاری های آن کشور در عرصه های مختلف با افغانستان تشکر کرد.
دوجانب روی موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریزم، همکاری های اقتصادی و انکشافی و نیز اعمار بند شاه توت بحث و تبادل نظر کردند.
ویجی گوخال معین وزارت خارجه هند، ضمن ابراز تمنیات نیک رهبری کشورش عنوانی رئیس جمهور و مردم افغانستان، دعوت رسمی نارندرا مودی صدراعظم هند را نیز به رئیس جمهور کشور تقدیم نمود و اظهار امیدواری کرد که در فرصت مناسب از دهلی دیدن نماید.
در مقابل، رئیس جمهور کشور ضمن پذیرفتن دعوت رسمی صدراعظم هند بخاطر سفر به آن کشور، از حسن نیت صدراعظم آن کشور و دعوت شان قدردانی نموده گفت: تمنیات نیک من و مردم افغانستان را نیز به صدراعظم و مردم هند تقدیم نمایید.
معین وزارت خارجه هند از تداوم همکاری های کشورش به رئیس جمهور غنی اطمینان داده گفت، ما آماده هستیم که بند شاه توت را اعمار نماییم.
رئیس جمهور کشور از همکاری های انکشافی دوامدار هند برای افغانستان سپاسگزاری کرد و اعمار بند شاه توت را بر زندگی مردم کابل تأثیرگزار توصیف نمود.