زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی، یک‌بار دیگر بر آوردن اصلاحات در سکتور امنیتی تأکید کرد
پنج‌شنبه ,25 می , 2017

رئیس‌جمهورغنی

جلسۀ امنیتی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، پیرامون روند اصلاحات در نهادهای سکتور امنیتی بحث نمود.

در این جلسه که امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی نیز حضور داشتند، درخصوص اصلاحات و ادغام بوردهای اصلاحی نهادهای سکتور امنیتی به یک بورد، بحث گردید.

 

در جلسه فیصله به‌عمل آمد تا طرح و پالیسی مشخص جهت ترفیع افسران بلندپایۀ نهادهای امنیتی و چک صحی این نیروها ترتیب گردد و هم‌چنان طرحی به‌منظور تشخیص ویژه‌گی‌های قوماندان‌ها و افسران ارشد به‌خاطر اجرای وظیفه در مناطق مختلف کشور، روی‌دست گرفته‌شود.

 

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، یک‌بار دیگر بر آوردن اصلاحات لازم در سکتور امنیتی تأکید ورزیده افزود که باید فرهنگ شفاهی در امور کار نهادهای امنیتی به فرهنگ تحریر و عمل بدل شود.