زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
  • پنج شنبه : جوزا 31, 1397
  • Thursday : June 21, 2018
رئیس‌جمهورغنی اعتمادنامۀ سفیر جدید اتحادیۀ اروپا را پذیرفت
سه شنبه ,21 سنبله , 1396

 محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز طی مراسم تشریفاتی که در ارگ انجام شد، اعتمادنامۀ میادون پیر سفیر جدید اتحادیۀ اروپا را پذیرفت.
رئیس‌جمهور کشور ضمن تبریکی به میادون پیر به‌خاطر وظیفۀ جدیدش، از حمایت‌های اتحادیۀ اروپا از افغانستان در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل و نیز کمک و همکاری‌های این اتحادیه در عرصه‌های مختلف با افغانستان تشکر کرد و به موصوف در این مأموریت آرزوی موفقیت نمود.
دوجانب درخصوص همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا، انکشاف اقتصادی و فرصت‌های صادرات و واردات، همکاری و سرمایه‌گذاری اتحادیۀ اروپا در بخش نساجی افغانستان، کمک‌های تخنیکی این اتحادیه در سکتور معادن افغانستان و پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر کردند.
در اخیر، سفیر جدید اتحادیۀ اروپا از آغاز مأموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر تداوم همکاری‌های اتحادیۀ اروپا با افغانستان تأکید ورزید. وی افزود، اتحادیۀ اروپا آماده‌است تا افغانستان را در عرصه‌های گوناگون کمک و همکاری نماید.