زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: افسرانی که از سال‌ها بدینسو ترفیع نکرده‌اند، ترفیع خواهند کرد
سه شنبه ,12 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در سومین روز سفرش به ولایات ننگرهار و لغمان، صبح امروز با افسران، بریدملان و سربازان قول اردوی ۲۰۱ سیلاب به گونۀ جداگانه دیدار کرد و سپس در نشست عمومی که در تالار آن قول‌اردو برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
افسران، بریدملان و سربازان قول اردوی ۲۰۱ سیلاب در دیدارهای جداگانه شان با رئیس‌جمهور، از توجه وی نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی و خانواده‌های شهدای آنان تشکر کرده و مشکلات و پیشنهادات خویش را شریک ساختند.
آنان اطمینان‌دادند که به‌خاطر تأمین امنیت پروسه ملی انتخابات، با بی‌طرفی کامل تلاش خواهند ورزید. آنها در مورد انتقال به‌موقع شهدا و مجروحین، افزایش مهارت‌های مسلکی، افزایش قابلیت‌های محاربوی، ترفیعات، تطبیق فرهنگ مجازات و مکافات، حفظ و مراقبت تأسیسات و تأمین دائمی انرژی برق برای قول‌اردوی مذکور، پیشنهادات شانرا مطرح ساختند و خواهان توجه حکومت گردیدند.
سپس، رئیس‌جمهورغنی در جلسه عمومی که با حضور مسوولین و منسوبین امنیتی و دفاعی در تالار قول اردوی ۲۰۱ سیلاب برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
ابتدا، سترجنرال محمدشریف یفتلی لوی‌درستیز وزارت دفاع ملی از توجه و مواظبت رئیس‌جمهور به نیروهای امنیتی ودفاعی تشکر کرد و قول اردوی سیلاب را قول‌اردوی فعال عنوان نمود که در مقابل دشمن با تلفات اندک، عملیات های موفق را انجام داده است.
لوی‌درستیز به رئیس‌جمهور اطمینان‌داد که در تأمین امنیت انتخابات آینده آمادگی کامل دارند و منسوبین وزارت دفاع ملی به هیچ‌وجه در پروسه‌های سیاسی، به خصوص در روند انتخابات مداخله نمی‌کنند.
سپس، دگرجنرال محمدزمان وزیری قوماندان قول اردوی ۲۰۱ سیلاب صحبت کرد و گفت: هدایات رئیس‌جمهور را در مورد تأمین امنیت، اجرای عملیات‌ها و رسیدگی به‌خانواده‌های شهدا اجرا و تعقیب می‌گردد و اطمینان می‌دهیم که مانند همیشه با قیمت سر و جان، از خاک خود دفاع می‌کنیم.
رئیس‌جمهور کشور از نیروهای امنیتی و دفاعی و خانواده‌های آنان تشکر کرد که فرزندان شان‌را در صفوف نیروهای امنیت و دفاعی شامل ساخته اند. وی اضافه‌کرد: به وزیر دفاع ملی هدایت‌داده است که زمینۀ ترفیعات را فراهم سازد و به جنرال وزیری قوماندان قول‌اردو هدایت داد که اصل مجازات و مکافات را تطبیق نماید.
رئیس‌جمهور در صحبتی با افسران، بریدملان و سربازان گفت، چهارسال قبل که بقای افغانستان به خطر مواجه بود، همه فکر می‌کردند که این کشور به پا نخواهد ایستاد، اما شما به قربانی و فداکاری خویش ثابت ساختید که این وطن هزاران سال دیگر سرجایش خواهد بود.
رئیس‌جمهور کشور خطاب به منسوبین ارگان‌های امنیتی و دفاعی گفت، شما می‌توانستید مهاجر شوید، کار شخصی نمایید و سرمایۀ خوب کمایی کنید، اما شما راه دفاع از وطن و مردم را انتخاب کردید که برای من و همه ملت افتخار بزرگ است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان‌ساخت که از برکت شجاعت و دلیری شما در میدان جنگ، حکومت در میدان سیاست دستاوردهای بزرگ را رقم زد. اما قبلاً در میدان جنگ موفق بوده ایم و در میدان سیاست باخته ایم که اینبار در هردو زمینه موفق گردیدیم.
وی تصریح‌کرد: صلح باعزت، خواست من و ملت ما است و ما با آتش‌بس، وضعیت سیاسی جنگ را تغییر داده ایم، اکنون مردم افغانستان به کسی دیگر باورمند نیستند و فقط شما را مدافع خود می‌دانند، همه باید بدانند که من صلح می‌خواهم، جرئت دارم و دیگران را قانع ساخته می‌توانم، در صورتی‌که دشمنان افغانستان با شما وارد جنگ می‌شوند، سرقوماندان اعلی قوای مسلح، امر سرکوب دشمن را می‌دهد.
رئیس‌جمهور اضافه‌کرد: تعهداتی که به منظور رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی شده است، عاجل عملی خواهد شد، زیرا فراموشی خانواده‎های شهدا قابل قبول نیست، همچنان برای اعمار سرپناه در آینده به خانواده های شهدا، زمین توزیع خواهد شد و در مقرری و اعطای بورسیه‌ها به اعضای خانواده‌های شان، اولویت داده می‌شود.
در اخیر جلسه، رئیس‌جمهور به لوی‌درستیز وزارت دفاع ملی هدایت داد، افسرانی که از چندسال بدینسو ترفیع نکرده اند، یک ارزیابی سراسری صورت گیرد و پیشنهاد ترفیع شان ارائه گردد. همچنان هدایت داد که زمینه ارتقای افسران به بریدملان را نیز فراهم سازد.