زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح دیدار کرد
دوشنبه ,1 اسد , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در دیدار با اعضای شورای سراسری علمای کشور و شورای عالی صلح، گزارش پیشرفت‌های کاری آنان را در عرصۀ صلح استماع نمود.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، مولوی قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای کشور به رئیس‌جمهور گفت که از برکت تلاش‌های شما در عرصۀ صلح، علمای جهان اسلام به ندای برحق علمای افغانستان لبیک گفتند و جنگ، انتحار و انفجار را حرام دانستند. وی بر تسریع و دوام تلاش‌ها برای تأمین صلح تأکید ورزید.
مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در مورد کنفرانس بین‌المللی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی که در مورد صلح افغانستان برگزار گردیده بود و در آن علمای ۳۳ کشور و ۱۶ مفتی نیز اشتراک داشتند، معلومات داد. وی گفت که کنفرانس متذکره، علمای جهان اسلام را از وضعیت و حقایق افغانستان باخبر ساخت.
مولوی عطاءالرحمن سلیم پیشنهاداتی را برای تعقیب موارد فتوای علمای دینی کشور، دعوت سکرترجنرال سازمان همکاری‌های اسلامی به افغانستان، فرستادن هیئت‌های علمای افغانستان به کشورهای اسلامی و توجه به امنیت علما، مساجد، تکایا ومدرسه‌ها مطرح ساخت.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی پس از استماع صحبت‌ها و معلومات آنان، از تلاش‌های صلح علمای کشور ستایش‌کرده گفت: از برکت شورای سراسری علمای کشور، علمای دینی افغانستان با اتفاق و در یک محور قرار دارند. وی اضافه‌کرد که رسانه‌ها، استقلال علمای دینی و منطق قوی‌شان را برای مردم تشریح کردند.
رئیس‌جمهورغنی گفت که در نتیجۀ کار سه‌سال با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، آن کشور به شریک عمده و استراتیژیک افغانستان در عرصۀ صلح مبدل شده است و ما می‌خواهیم که در بخش تطبیق و تأمین صلح نیز با ما همکار باشد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان‌ساخت که اکنون در مورد صلح افغانستان، مشارکت بزرگ جهان اسلام فراهم شده است و بلندشدن صدای‌صلح از خانۀ خداوند(ج) اهمیت و تأثیر بسزای دارد.
وی اضافه کرد که مشارکت ما با علما، تنها برای تأمین صلح نه، بلکه ساختن جامعه، تحیکم ثبات و مشارکت دوام‌دار می‌باشد، زیرا تأثیرگزاری علمای دینی ما در جامعه، نسبت به دیگران بیشتر است.
رئیس‌جمهورغنی از حمایت و موقف پادشاه عربستان سعودی، سکرترجنرال سازمان همکاری کشورهای اسلامی و علمای کشورهای اسلامی قدردانی‌کرد و به رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد تا پیشنهادات علمای کشور را در عرصۀ صلح تعقیب و پلان آینده را نیز مشخص نماید.